Poziv – Redovna izborna skupština Sportskog saveza opštine Odžaci

Podelite sadržaj ...

Poštovani članovi Sportskog saveza opštine Odžaci,


na osnovu člana 39.stav 1.tačka 3., a u skladu sa članom 28.stav 7. Statuta Sportskog saveza opštine Odžaci Predsednica Saveza je sazvala Redovnu izbornu Skupštinu Sportskog saveza opštine Odžaci, dana 09.09.2021. godine, tačno vreme i mesto održavanja sednice će biti naknadno utvrđeno.

Saziv i Dnevni red u predlogu se nalazi u prilogu

Napominjemo da članice saveza imaju pravo da predlažu kandidate za članove Upravnog odbora i Predsednika u skladu sa članom 32 odnosno članom 38 Statuta Saveza, s tim da posebno napominjemo da kandidat za Predsednika mora 15 dana pre sednice da dostavi Savezu svoj Program rada.

Potrebno je da svoje predloge pošaljete pismeno poštom na adresu Saveza ili donesete lično.

Materijal po tačkama Dnevnog reda će biti dostavljen naknadno.

Sportske organizacije koje su manje od dve godine članice će biti posebno kontaktirane u vezi sa obavezama u skladu sa Zakonom i Statutom Saveza.

S poštovanjem

Sportski savez opštine Odžaci