ODLUKA O GODIŠNJIM PROGRAMIMA ZA 2019. GODINU

Podelite sadržaj ...

Na osnovu člana 33 Statuta Sportskog saveza opštine Odžaci a u skladu sa obavezama Sportskog saveza opštine Odžaci po Pravilniku o odobravanju finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Odžaci (sa Kriterijumima) („Službeni list opštine Odžaci“, broj 5/2017) na sednici Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Odžaci dana 25.03.2019.godine donešena je sledeća:

ODLUKA O predloženim i podržanim Konačnim godišnjim programima sportskih organizacija sa teritorije opštine Odžaci za koje se podnosi prijava Opštinskoj upravi opštine Odžaci