ПОЗИВ НА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ-електронску – СА МАТЕРИЈАЛОМ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

Podelite sadržaj ...

ПРЕДСЕДНИК – УПРАВНИ ОДБОР

СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: 09-12/2020-1

Дана: 16.12.2020. године

На основу овлашћења по члану 30 одредбе члана 28 Статута Спортског савеза општине Оџаци, а у складу са Пословником о раду Скупшитне Спорског савеза општине Оџаци, сазивам Редовну седницу Скупштине Спортског савеза општине Оџаци, која ће се, у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Службени гласник РС”, бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020, 109 од 21. августа 2020, 111 од 28. августа 2020, 120 од 2. октобра 2020, 122 од 9. октобра 2020, 126 од 23. октобра 2020, 138 од 15. новембра 2020, 141) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуацијуе за целу територију општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 24/2020) одржати електронским путем преко званичних мејл адреса Савеза и чланова Савеза,  у периоду од 24. до 26. децембра 2020. године, са почетком  24.12. у 8 часова и завршетком 26. 12. у 14 часова,

Дневни   ред  

  1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ, СПОРТСКОГ САВЕЗА ЗА 2019. ГОДИНУ,
  2. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ,
  3. УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА СПОРТСКОГ САВЕЗА
  4. УСВАЈАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Напомена: На основу члана 18 Статута Савеза све чланице Спортског савеза су у обавези да активно учествују у раду Скупштине Савеза и уколико неоправдано не присуствују седници сматра се да су прекршили обавезе преузете по Статуту.

УПУТСТВО ЗА ГЛАСАЊЕ у складу да допуњеним Пословником о раду Скупштине Спортског савеза општине Оџаци:
Чланови Скупштине (заступник члана Савеза или лице које има писано овлашћење заступника члана Савеза) изјашњавају се у периоду од 24. до 26. децембра 2020. године,

са почетком  24.12. у 8 часова и завршетком 26. 12. у 14 часова  тако што ће са своје мејл адресе на коју су примили овај позив за Скупштину послати одговор (reply) на мејл адресу Спорског савеза oпштине Оџаци са које су примили овај позив за Скупштину (sportsodzaci@gmail.com), односно гласати по предложеном дневном реду тако што ће се изјаснити:
„Гласам у односу на предложени ДНЕВНИ РЕД на следећи начин: ЗА – ПРОТИВ – УЗДРЖАН“ (избрисати сувишно)


По предложеним тачки дневног реда гласам на следећи начин:

1.     тачка: ЗА – ПРОТИВ – УЗДРЖАН“ (избрисати сувишно)

2.     тачка: ЗА – ПРОТИВ – УЗДРЖАН“ (избрисати сувишно)

3.     тачка: ЗА – ПРОТИВ – УЗДРЖАН“ (избрисати сувишно)

4.     тачка: ЗА – ПРОТИВ – УЗДРЖАН“ (избрисати сувишно)


Име и презиме заступника/овлашћеног лица члана Савеза који је гласао____________________________________________“
(Напомена: уколико је уместо заступника гласао пуномоћник члана Савеза, уз мејл са одговором приложити и скенирано овлашћење, оверено печатом члана савеза и потписано од заступника члана савеза)

Материјал за преузимање

ЗА СВЕ ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОНТАКТИРАЈТЕ 065 905 25 07

С ПОШТОВАЊЕМ

СПОРТСКИ ПОЗДРАВ

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ