Страница 
 oд 39
ИД 7
Назив спортске организације ТЕНИСКИ КЛУБ "ТЕНИС ТИМ ХИПОЛ"
Место Оџаци
Адреса седишта Школска 16
Датум оснивања 22.02.2011
Година оснивања 2011.
Тип спорта Појединачни
Врста организације спортско удружење
Грана спорта Тенис
Назив гранског спортског савеза Тениски савез Војводине
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Тениски савез Војводине
Председник (заступник у АПР-у) Душан Станојевић
Адреса становања -Десанке Максимовић 20, Оџаци
Телефон -064 253 95
Мејл адреса decorlines@yahoo.com
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар Душан Станојевић
Адреса за пошту -Десанке Максимовић 20, Оџаци
Телефон за контакт --064 253 95
Званична мејл адреса decorlines@yahoo.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 10.02.2017
Датум редовне скупштине 10.02.2017
Број решења из АПР-а 19548-2012
Датум издавања решења 25.09.2012
ПИБ -107740477
Матични број -08928380
Спортски објекти (означити) Школске спортске сале, Спортски објекти у власништву МЗ / града / АПВ или РС, Спортски објекти у приватном власништву
Име и презиме главног тренера Сујер Михајло
Стручно звање спортски оперативни тренер
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 15.11.2019
Попунио образац Душан Станојевић
Напомена

-

Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана