Страница 
 oд 39
ИД 22
Назив спортске организације ШАХ КЛУБ "КАРАВУКОВО"
Место Каравуково
Адреса седишта -Жарка Зрењанина 45
Датум оснивања 20.04.2017
Година оснивања 2017.
Тип спорта Појединачни
Врста организације спортски клуб
Грана спорта Шах
Назив гранског спортског савеза Шаховски савез Војводине
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима -
Председник (заступник у АПР-у) Јован Митровић
Адреса становања -
Телефон -
Мејл адреса
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар -
Адреса за пошту -
Телефон за контакт -
Званична мејл адреса mesnazajednicakaravukovo@gmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 13.04.2017
Датум редовне скупштине 11.04.2017
Број решења из АПР-а -
Датум издавања решења
ПИБ -101569418
Матични број -08109940
Спортски објекти (означити) Ниједно од наведеног
Име и презиме главног тренера -Стојан ЂорЂевић
Стручно звање спортски оперативни тренер
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 17.03.2019
Попунио образац Јован Митровић
Напомена

-

Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана