Страница 
 oд 39
ИД 6
Назив спортске организације ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПОЛЕТ"
Место Каравуково
Адреса седишта Карађорђева 11
Датум оснивања 20.04.2017
Година оснивања 2017.
Тип спорта Тимски
Врста организације спортско удружење
Грана спорта Фудбал
Назив гранског спортског савеза Фудбалски савез Војводине
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Фудбалски савез Војводине Спортски савез општине Оџаци
Председник (заступник у АПР-у) Novkovic Danijel
Адреса становања Stevana Hristica 29 Novi Sad
Телефон 0694984334
Мејл адреса autopatosnice@gmail.com
Остали заступници (Решење из АПР) -nema
Секретар Никола Павловић
Адреса за пошту Карађорђева 16
Телефон за контакт 0692905787
Званична мејл адреса autopatosnice@gmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 10.11.2020
Датум редовне скупштине 10.11.2020
Број решења из АПР-а БС17454/2012
Датум издавања решења 31.07.2012
ПИБ 107570290
Матични број 08007799
Спортски објекти (означити) Спортски објекти у власништву спортске организације
Име и презиме главног тренера Никола Павловић
Стручно звање спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 08.02.2021
Попунио образац Novkovic Danijel
Напомена

-

Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана