Страница 
 oд 39
ИД 38
Назив спортске организације ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОЏАЦИ" ОЏАЦИ
Место Оџаци
Адреса седишта Вашариште бб
Датум оснивања 25.05.2018
Година оснивања 2018.
Тип спорта Тимски
Врста организације спортско удружење
Грана спорта Фудбал
Назив гранског спортског савеза Фудбалски савез Војводине
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима -Фудбалски савез Србије
Председник (заступник у АПР-у) Цветковић Милан
Адреса становања -Хиландарска 7
Телефон -063/545289
Мејл адреса ofkodzaci1969@gmail.com
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар Маркуш Милош
Адреса за пошту -Алексе Шантића 11, Оџаци
Телефон за контакт 0603007287
Званична мејл адреса ofkodzaci1969@gmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 13.03.2018
Датум редовне скупштине 22.05.2020
Број решења из АПР-а БС 2589/2018
Датум издавања решења 25.05.2018
ПИБ -108914690
Матични број -28811845
Спортски објекти (означити) Спортски објекти у власништву спортске организације
Име и презиме главног тренера Васиљевић Немања
Стручно звање спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 31.01.2021
Попунио образац Цветковић Милан
Напомена
Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана