Страница 
 oд 39
ИД 37
Назив спортске организације АТЛЕТСКО РЕКРЕАТИВНИ КЛУБ "ОЏАЦИ"
Место Оџаци
Адреса седишта Оџаци
Датум оснивања 25.06.2015
Година оснивања 2017.
Тип спорта Појединачни/тимски
Врста организације спортски клуб
Грана спорта Атлетика
Назив гранског спортског савеза Атлетски савез Војводине, Атлетски савез Србије
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Атлетски савез Војводине, Атлетски савез Србије, Спортски Савез Општине Оџаци.
Председник (заступник у АПР-у) Марко Старчевић
Адреса становања Кнез Михајлова 39
Телефон 0603333331
Мејл адреса akodzaci@gmail.com
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар Ivica Tasic
Адреса за пошту Кнез Михајлова 39, 25250 Оџаци
Телефон за контакт 0603333331
Званична мејл адреса akodzaci@gmail.com
Веб сајт www.odzackimaraton.rs
Датум изборне скупштине 25.06.2023
Датум редовне скупштине 25.06.2020
Број решења из АПР-а БС 2469/2015
Датум издавања решења 10.07.2015
ПИБ 109059897
Матични број 28814658
Спортски објекти (означити) Објекти СПЦ "Оџаци"
Име и презиме главног тренера Звонко Лозанчић
Стручно звање спортски тренер
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 13.11.2019
Попунио образац Марко Старчевић
Напомена

-

Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана