Страница 
 oд 39
ИД 36
Назив спортске организације УДРУЖЕЊЕ ЗА МАЛИ ФУДБАЛ "ПЧИЊА"
Место Каравуково
Адреса седишта Пчињска 2
Датум оснивања 26.12.2017
Година оснивања 2017.
Тип спорта Тимски
Врста организације спортско удружење
Грана спорта Фудбал
Назив гранског спортског савеза ФСВ
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Спортски савез Оџаци
Председник (заступник у АПР-у) Николић Бојан
Адреса становања Пчињска 2
Телефон 0653771588
Мејл адреса bojanfabus@gmail.com
Остали заступници (Решење из АПР) Новковић Данијел
Секретар Новковић Данијел
Адреса за пошту Пчињска 2
Телефон за контакт 0653771588
Званична мејл адреса bojanfabus@gmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 10.08.2017
Датум редовне скупштине 10.08.2017
Број решења из АПР-а БС 11884/2017
Датум издавања решења 07.09.2017
ПИБ 110218425
Матични број 28707142
Спортски објекти (означити) Објекти СПЦ "Оџаци", Школске спортске сале
Име и презиме главног тренера Александар Микић
Стручно звање спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 15.11.2019
Попунио образац Бојан Николић
Напомена
Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана