Страница 
 oд 39
ИД 35
Назив спортске организације СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА КАРАТЕ "ФОРТУНА 2017"
Место Оџаци
Адреса седишта Бачка 17а
Датум оснивања 14.08.2017
Година оснивања 2017.
Тип спорта Појединачни
Врста организације спортско удружење
Грана спорта Карате
Назив гранског спортског савеза Карате савез Војводине
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Карате саавез Србије, Карате савез Војводине, Спортски Савез Општине Оџаци.
Председник (заступник у АПР-у) Александра Миљковић
Адреса становања Бачка 17а
Телефон 0606006081
Мејл адреса kkfortuna2017@gmail.com
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар -
Адреса за пошту Бачка 17а
Телефон за контакт 0606006081
Званична мејл адреса kkfortuna2017@gmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 14.08.2017
Датум редовне скупштине 30.12.2020
Број решења из АПР-а 2017
Датум издавања решења 26.12.2017
ПИБ 110190904
Матични број 28704615
Спортски објекти (означити) Ниједно од наведеног
Име и презиме главног тренера Александра Миљковић
Стручно звање спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 22.03.2021
Попунио образац Александра Миљковић, Александра Миљковић
Напомена

-

Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана