Страница 
 oд 39
ИД 34
Назив спортске организације УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА "РИБОЛОВАЦ"
Место Српски Милетић
Адреса седишта Stojana Ljubica 28
Датум оснивања 29.01.1995
Година оснивања 2017.
Тип спорта Појединачни/тимски
Врста организације спортско удружење
Грана спорта Риболов
Назив гранског спортског савеза Savez sportskih ribolovaca Srbije
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Savez sportskih ribolovaca Srbije
Председник (заступник у АПР-у) -Stevo Knežević
Адреса становања -Stojana Ljubića 155 Srpski Miletić
Телефон -0605055061
Мејл адреса gorab10051977@hotmaik
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар -Pavkov Goran
Адреса за пошту -Stojana Ljubića br.28
Телефон за контакт -063/141-58-70 Goran
Званична мејл адреса goran10051977@hotmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 10.03.2020
Датум редовне скупштине 10.03.2020
Број решења из АПР-а Bs 3004/2016
Датум издавања решења 18.08.2016
ПИБ 101569725
Матични број -08600554
Спортски објекти (означити) Спортски објекти у власништву МЗ / града / АПВ или РС
Име и презиме главног тренера Pavkov Goran
Стручно звање спортски оперативни тренер
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 05.02.2021
Попунио образац Стево Кнежевић
Напомена
Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана