Страница 
 oд 39
ИД 30
Назив спортске организације СПОРТСКО ДРУШТВО "ОЏАЦИ"
Место Оџаци
Адреса седишта Кнез Михајлова 28
Датум оснивања 31.03.2017
Година оснивања 2017.
Тип спорта Област спорта
Врста организације спортско друштво
Грана спорта Спорт за све
Назив гранског спортског савеза Sport za sve Srbije
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Sport za sve Vojvodine
Председник (заступник у АПР-у) АЛЕКСАНДРА МИЉКОВИЋ
Адреса становања ОЏАЦИ, БАЧКА 17А
Телефон 065 2744 522
Мејл адреса -
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар -
Адреса за пошту Кнез Михајлова 28
Телефон за контакт 065 2744 522
Званична мејл адреса sportskodrustvoodzaci2@gmail.com
Веб сајт www.
Датум изборне скупштине 01.06.2018
Датум редовне скупштине 15.03.2020
Број решења из АПР-а -
Датум издавања решења 11.07.2012
ПИБ 101569547
Матични број 08151946
Спортски објекти (означити) Школске спортске сале
Име и презиме главног тренера Александра Миљковић
Стручно звање спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 31.01.2021
Попунио образац Александра Миљковић, Александра Миљковић
Напомена
Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана