Страница 
 oд 39
ИД 29
Назив спортске организације СПОРТСКО ДРУШТВО "БОРАЦ" РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА
Место Бачки Грачац
Адреса седишта ЈНА 55
Датум оснивања 10.04.2017
Година оснивања 2017.
Тип спорта Тимски
Врста организације спортско друштво
Грана спорта Рукомет
Назив гранског спортског савеза Рукометни савез Војводине
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Рукометни савез Војводине
Председник (заступник у АПР-у) Мирослав Даутовић
Адреса становања -ЈНА 101, Бачки Грачац
Телефон -064 361 8224
Мејл адреса maticari@odzaci.rs
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар Стеван Цвјетковић
Адреса за пошту -Бранка Владушића 22, Бачки Грачац
Телефон за контакт -064 361 8224
Званична мејл адреса -
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 10.04.2017
Датум редовне скупштине 25.01.2020
Број решења из АПР-а БС 7668/2012
Датум издавања решења 25.05.2012
ПИБ 107649576
Матични број -08080941
Спортски објекти (означити) Спортски објекти у власништву спортске организације
Име и презиме главног тренера Маја Драгишић
Стручно звање спортски тренер специјалиста
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 25.01.2021
Попунио образац Покрајац Никола, Покрајац Никола
Напомена
Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана