Страница 
 oд 39
ИД 28
Назив спортске организације РУКОМЕТНИ КЛУБ "ОЏАЦИ"
Место Оџаци
Адреса седишта Кнез Михајлова 24
Датум оснивања 10.04.2017
Година оснивања 2017.
Тип спорта Тимски
Врста организације спортско удружење
Грана спорта Рукомет
Назив гранског спортског савеза Рукометни савез Војводине
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Спортски савез општине Оџаци
Председник (заступник у АПР-у) Александар Миладиновић
Адреса становања -Бачка 11
Телефон -0605467100
Мејл адреса ceca.agencija@gmail.com
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар -Светлана Миладиновић
Адреса за пошту --Бачка 11
Телефон за контакт --0605467100
Званична мејл адреса ceca.agencija@gmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 10.04.2017
Датум редовне скупштине 10.04.2017
Број решења из АПР-а -БС 769-2011
Датум издавања решења 29.11.2011
ПИБ -106159528
Матични број -08902950
Спортски објекти (означити) Објекти СПЦ "Оџаци", Школске спортске сале
Име и презиме главног тренера Ћуић Ненад
Стручно звање спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 15.11.2019
Попунио образац Александар Миладиновић
Напомена
Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана