Страница 
 oд 39
ИД 26
Назив спортске организације СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ОЏАЦИ"
Место Оџаци
Адреса седишта Алексе Шантића 15/2
Датум оснивања 14.08.1975
Година оснивања 2017.
Тип спорта Појединачни/тимски
Врста организације спортски клуб
Грана спорта Стони тенис
Назив гранског спортског савеза Стонотениски савез Војводине i SRB
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Стонотениски савез Srbije Спортски савез Оџаци
Председник (заступник у АПР-у) Мартин Вогринц
Адреса становања Хајдук Вељка 29, Oџаци
Телефон +381 65 6056506
Мејл адреса vogrincmartin@yahoo.com I nemcha025@gmai.com
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар Ciric Nemanja
Адреса за пошту Milana Tepica 12/ 2-9
Телефон за контакт +381 63 524-008
Званична мејл адреса vogrincmartin@yahoo.com i nemcha025@gmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 12.02.2017
Датум редовне скупштине 12.02.2020
Број решења из АПР-а БС 6354/2017
Датум издавања решења 06.04.2017
ПИБ 107672291
Матични број 28780524
Спортски објекти (означити) Објекти СПЦ "Оџаци"
Име и презиме главног тренера Мартин Вогринц
Стручно звање спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 31.01.2021
Попунио образац Мартин Вогринц
Напомена
Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана