Страница 
 oд 39
ИД 25
Назив спортске организације ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ЗАДРУГАР"
Место Српски Милетић
Адреса седишта Милоша Диманића бб
Датум оснивања 20.04.2017
Година оснивања 2017.
Тип спорта Тимски
Врста организације спортско удружење
Грана спорта Фудбал
Назив гранског спортског савеза Подручни фудбалски савез Сомбор
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Подручни фудбалски савез Сомбор
Председник (заступник у АПР-у) Mladen Ristic
Адреса становања Владимира Букилића
Телефон 0638209919
Мејл адреса mladenristic94@gmail.com
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар Стојановић Бојан
Адреса за пошту Алексе Шантића 8,Оџаци
Телефон за контакт 063556398
Званична мејл адреса mladenristic94@gmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 13.04.2017
Датум редовне скупштине 20.12.2020
Број решења из АПР-а 4222/2014
Датум издавања решења 29.12.2014
ПИБ 101813399
Матични број 08081301
Спортски објекти (означити) Спортски објекти у власништву МЗ / града / АПВ или РС
Име и презиме главног тренера Bojan Stojanovic
Стручно звање спортски тренер
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 09.02.2021
Попунио образац Стојановић Бојан
Напомена

-

Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана