Страница 
 oд 39
ИД 24
Назив спортске организације ТЕКВОНДО КЛУБ "ОРАО"
Место Оџаци
Адреса седишта 29. Новембра 6
Датум оснивања 24.10.2013
Година оснивања 2013.
Тип спорта Појединачни
Врста организације спортски клуб
Грана спорта Текводно
Назив гранског спортског савеза Теквондо асоцијација Србије
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Теквондо асоцијација Војводине
Председник (заступник у АПР-у) Милосав Милосављевић
Адреса становања Бачка 9
Телефон 064 9276090
Мејл адреса tkdorao@gmail.com
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар Дамир Милосављевић
Адреса за пошту Бачка 9
Телефон за контакт 064 333 97 33
Званична мејл адреса tkdorao@gmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 02.02.2017
Датум редовне скупштине 02.02.2017
Број решења из АПР-а БС 7844/2017
Датум издавања решења 20.03.2017
ПИБ 108288107
Матични број 28797923
Спортски објекти (означити) Објекти СПЦ "Оџаци"
Име и презиме главног тренера Дамир Милосављевић
Стручно звање спортски тренер
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 23.03.2021
Попунио образац Милосав Милосављевић, Милосав Милосављевић
Напомена

-

Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана