Страница 
 oд 39
ИД 19
Назив спортске организације СПОРТ ЗА СВЕ "СИНДИКАЛАЦ"
Место Каравуково
Адреса седишта -
Датум оснивања 20.04.2017
Година оснивања 2017.
Тип спорта Област спорта
Врста организације спортско удружење
Грана спорта Спорт за све
Назив гранског спортског савеза Савез спорт за све Војводине
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Савез спорт за све Војводине
Председник (заступник у АПР-у) Јанко Тушјак
Адреса становања -
Телефон -
Мејл адреса janko.tusjak@gmail.com
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар -
Адреса за пошту -
Телефон за контакт -
Званична мејл адреса janko.tusjak@gmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 13.04.2017
Датум редовне скупштине 11.04.2017
Број решења из АПР-а -
Датум издавања решења
ПИБ -
Матични број -
Спортски објекти (означити) Ниједно од наведеног
Име и презиме главног тренера -
Стручно звање спортски тренер
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 21.03.2017
Попунио образац Јанко Тушјак
Напомена

-

Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана