Страница 
 oд 39
ИД 16
Назив спортске организације РУКОМЕТНИ КЛУБ "БСК 2012"
Место Бачки Брестовац
Адреса седишта Војвођанска 76
Датум оснивања 10.04.2017
Година оснивања 2012.
Тип спорта Тимски
Врста организације спортски клуб
Грана спорта Рукомет
Назив гранског спортског савеза Рукометни савез Војводине
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима -Спортски савез општине Оџаци
Председник (заступник у АПР-у) Милан Лончар
Адреса становања -Карађорђева 48
Телефон -063616283
Мејл адреса danica.loncar67@gmail.com
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар -Даница Лончар
Адреса за пошту Карађорђева 77
Телефон за контакт -0691701967
Званична мејл адреса danica.loncar67@gmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 17.01.2017
Датум редовне скупштине 20.12.2020
Број решења из АПР-а -БС 19457/2012
Датум издавања решења 14.09.2012
ПИБ -10728123
Матични број -28782861
Спортски објекти (означити) Школске спортске сале
Име и презиме главног тренера -Ћуић Ненад
Стручно звање спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 31.01.2021
Попунио образац Милан Лончар
Напомена
Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана