Страница 
 oд 39
ИД 14
Назив спортске организације ШАХОВСКИ КЛУБ "МИЛОШ РАКИЋ"
Место Ратково
Адреса седишта -Р.Павловића 7
Датум оснивања 01.01.1956
Година оснивања 2017.
Тип спорта Појединачни/тимски
Врста организације спортско удружење
Грана спорта Шах
Назив гранског спортског савеза Шаховски савез Војводине
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима -Спортски нсавез општине Оџаци
Председник (заступник у АПР-у) Стојан Ђорђевић
Адреса становања -Карађорђева 26
Телефон -0692391960
Мејл адреса litopres@gmail.com
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар Младеновић Светислав
Адреса за пошту -Карађорђева 26
Телефон за контакт -0692391960
Званична мејл адреса litopres@gmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 05.02.2017
Датум редовне скупштине 05.02.2017
Број решења из АПР-а -БС 5289/ 2017
Датум издавања решења 10.04.2017
ПИБ -101569660
Матични број -08625743
Спортски објекти (означити) Спортски објекти у власништву МЗ / града / АПВ или РС
Име и презиме главног тренера -Стојан Ђорђевић
Стручно звање спортски оперативни тренер
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 14.01.2019
Попунио образац Стојан Ђорђевић
Напомена
Страница 
 oд 39
©2017. година / СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ / Сва права задржана