ИД 8
Назив спортске организације КЛУБ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА "ДУНАВ КАРАВУКОВО"
Место Каравуково
Адреса седишта Прохора Пчињског ББ
Датум оснивања 30.11.2011
Година оснивања 2011.
Тип спорта Појединачни/тимски
Врста организације спортско удружење
Грана спорта Риболов
Назив гранског спортског савеза Риболовачки савез Војводине
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Риболовачки савез Војводине и савез спортских риболоваца Србије
Председник (заступник у АПР-у) Antanaskovic Dejan
Адреса становања Radnicka 10 Karavukovo
Телефон 0600763559
Мејл адреса dekiautocentar@gmail.com
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар Djoric Milan
Адреса за пошту Радничка 10
Телефон за контакт 0600763559
Званична мејл адреса dekiautocentar@gmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 20.03.2018
Датум редовне скупштине 20.02.2020
Број решења из АПР-а БС 9545/2017
Датум издавања решења 21.03.2017
ПИБ 107383297
Матични број 28771665
Спортски објекти (означити) Ниједно од наведеног
Име и презиме главног тренера Дејан Антанасковић
Стручно звање спортски оперативни тренер
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 31.01.2021
Попунио образац Dejan Antanasković
Напомена

-