ИД 21
Назив спортске организације ФУДБАЛСКИ КЛУБ "БСК"
Место Бачки Брестовац
Адреса седишта Гаврила Принципа бб
Датум оснивања 01.07.1913
Година оснивања 2017.
Тип спорта Тимски
Врста организације спортски клуб
Грана спорта Фудбал
Назив гранског спортског савеза Фудбалски савез Војводине
Чланство и статус у другим спортским организацијама и савезима Фудбалски савез Војводине
Председник (заступник у АПР-у) Марковић Јован
Адреса становања Стапарски пут 116/1, Сомбор
Телефон 063/625-423
Мејл адреса fkbskbb@gmail.com
Остали заступници (Решење из АПР) -
Секретар Драган Лончар
Адреса за пошту Стапарски пут 116/1, Сомбор
Телефон за контакт 063/625-423
Званична мејл адреса fkbskbb@gmail.com
Веб сајт -
Датум изборне скупштине 27.07.2020
Датум редовне скупштине 25.12.2020
Број решења из АПР-а БС 1409/2011
Датум издавања решења 29.12.2011
ПИБ 103639623
Матични број 08830037
Спортски објекти (означити) Спортски објекти у власништву МЗ / града / АПВ или РС
Име и презиме главног тренера Срђан Станковић
Стручно звање спортски тренер - дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Да ли поседује лиценцу Да
Датум последњег ажурирања 10.02.2020
Попунио образац Јован Марковић
Напомена

-